İŞ HİJYENİ VE ORTAM (İSG) ÖLÇÜMLERİ

İŞ HİJYENİ VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Ölçüm, örnekleme ve analizlerin tamamını İSGÜM ve TÜRKAK tarafından yetkili olarak yapmaktayız. Ölçüm, örnekleme ve analizler bir bütün olarak yayımlanmış olan yönetmelik ve standartlar ile gerçekleştirilir. Raporlama ise İSGÜM’ün önerileri doğrultusunda hazırlanır.


TATUMAN İŞ HİJYEN VE ORTAM ÖLÇÜM, ÖRNEKLEME VE ANALİZLERİ