Yıldırımdan Korunma Tesisatı (Paratoner, Faraday) Topraklama Ölçüm Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (18.02.2022-04) MADDE 2.3.1 ve MADDE 2.3.2  kapsamında; TS EN 62305 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.


** 31.12.2023 Tarihinden itibaren projesi olmayan Elektrik Tesisat sistemlerinin periyodik kontrollerinin yönetmelik kapsamında yapılması yasaktır.