Kriko Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (18.02.2022-04) MADDE 2.2. kapsamında TS EN 1493 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.