Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (18.02.2022-04) MADDE 2.3. kapsamında; Projede belirtilen kriterlere ve TSE CEN/TS 54-14 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.


** 31.12.2023 Tarihinden itibaren projesi olmayan yangın tesisat sisteminin periyodik kontrollerinin yönetmelik kapsamında yapılması yasaktır.